6. na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3+1 v č.p. 765 Rochovská ul., Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 429/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 429/RMČ/2022


na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3+1 v č.p. 765 Rochovská ul., Praha 9


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. výsledek veřejné soutěže formou elektronické aukce na byt o velikosti 3+1 v domě č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9, ze dne 9. 6. 2022

  0

II. schvaluje

  1. vítěze veřejné soutěže formou aukce na pronájem bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9 na dobu neurčitou s nájemným ve výši 90,- Kč/m²/měsíc a s podmínkou postoupení pohledávky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s podmínkou, že vítězný žadatel před podpisem smlouvy doloží všechny dokumenty v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14
  2. vzor nájemní smlouvy dle přílohy č. 3
  3. vzor smlouvy o postoupení pohledávky dle přílohy č. 4

  0

III. ukládá

 1. zajistit uzavření nájemní smlouvy dle vzoru v příloze č. 3 mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností SMP14, a.s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9 a zajistit uzavření smlouvy o postoupení pohledávky dle vzoru v příloze č. 4 mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností SMP14, a.s. a budoucím nájemcem za kupní cenu ve výši 1 305 000,- Kč

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.09.2022

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

6. na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3+1 v č.p. 765 Rochovská ul., Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 429/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...