25. na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 448/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 448/RMČ/2022


na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“

  0

II. rozhodla

 1. v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“, na základě jednání hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:

                     obchodní firma:  BULDIX s.r.o.

                     sídlo:                   K lučinám 2469/21, Žižkov, 130 00 Praha 3

                     IČO:                    242 04 811

  0

III. ukládá

 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“ s rozhodnutím zadavatele

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 20.07.2022

  0

 2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“ dle bodu č. II.

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 29.07.2022

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, OD, ŽP

25. na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 448/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...