27. na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 450/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 450/RMČ/2022


na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.“


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. Protokol o posouzení nabídek a Zprávu o hodnocení nabídek ze dne 29. 06. 2022 v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.“

  0

II. rozhodla

 1. na základě doporučení hodnotící komise o uzavření Rámcové dohody s dodavateli:

  BAB mont s.r.o.

  Sídlo:         Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

  IČ:             614 98 858

   

  Karel Bubeníček

  Sídlo:         Nám. Dr. Holého 1054/13, 180 00 Praha 8

  IČ:             017 67 798

   

  OTISTAV s.r.o.

  Sídlo:         Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9

  IČ:             248 32 898

   

  BAUREKON s.r.o.

  Sídlo:         Nad Vršovskou horou 416, 140 00 Praha 10 -  Michle

  IČ:                   028 77 813

  0

III. ukládá

 1. 1. zajistit veškeré právní úkony k ukončení zad. řízení s názvem „Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.“

  2. zajistit uzavření Rámcové dohody s vybranými uchazeči

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.08.2022

  0


Na vědomí:

SMP-14,a.s.

27. na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 450/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...