35. vyjádření v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 457/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 457/RMČ/2022


vyjádření v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s přijatými návrhy Dozorčí rady spol. Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. uvedenými v bodech 2, 3 a 4  zápisu č. 5/22 z jednání Dozorčí rady ze dne 4. 7. 2022 

    0

II. ukládá

  1. informovat Dozorčí radu a jednatele obchodní společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. o přijatém usnesení dle bodu I.

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 20.07.2022

    0


Na vědomí:

TS Prahy 14 SP, s.r.o.

35. vyjádření v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 457/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...