26. na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví České republiky v k. ú. Hloubětín pro účely akce „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 449/RMČ/2022
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 449/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví České republiky v k. ú. Hloubětín pro účely akce „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví České republiky parc. č. 1841/21 a 1847/1 v k. ú. Hloubětín, pro účely akce „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“ se Státním pozemkovým úřadem, příslušným hospodařit s pozemky ve vlastnictví státu

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce se Státním pozemkovým úřadem, příslušným hospodařit s pozemky ve vlastnictví státu na pozemky parc. č. 1841/21 a 1847/1 v k. ú. Hloubětín, pro účely akce „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 22.07.2022

    0


Na vědomí:

OI

26. na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví České republiky v k. ú. Hloubětín pro účely akce „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 449/RMČ/2022
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...