29. na uzavření nájemní smlouvy pro umístění dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů v lokalitě Černý Most, ul. Bratří Venclíků

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 452/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 452/RMČ/2022


na uzavření nájemní smlouvy pro umístění dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů v lokalitě Černý Most, ul. Bratří Venclíků


Rada městské části


I. schvaluje

  1. uzavření nájemní smlouvy pro umístění dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů v lokalitě Černý Most, ul. Bratří Venclíků  se společností Pražská energetika, a. s., IČO 60193913, viz příloha č. 5

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy pro umístění dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů v lokalitě Černý Most, ul. Bratří Venclíků se společností Pražská energetika, a. s., IČO 60193913

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 20.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

29. na uzavření nájemní smlouvy pro umístění dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů v lokalitě Černý Most, ul. Bratří Venclíků
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 452/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...