8. na schválení ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 22/99/SMP ze dne 4. 1. 1999, Kardašovská 668

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 431/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 431/RMČ/2022


na schválení ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 22/99/SMP ze dne 4. 1. 1999, Kardašovská 668


Rada městské části


I. schvaluje

  1. ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 22/99/SMP ze dne 4. 1. 1999 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 jako pronajímatelem a Jiřím Bařinkou, IČO: 12495221 a Janou Bařinkovou, IČO: 16115848 jako nájemcem, a to výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. veškerá právní jednání dle výroku č. I tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.07.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s. .

8. na schválení ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 22/99/SMP ze dne 4. 1. 1999, Kardašovská 668
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 431/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...