30. na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 782/42, k. ú. Hloubětín

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 453/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 453/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 782/42, k. ú. Hloubětín


Rada městské části


I. schvaluje

  1. uzavření  smlouvy  o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 782/42, k. ú. Hloubětín  se společností CETIN, a. s., IČO  04084063, viz příloha č. 8

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření  smlouvy  o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 782/42, k. ú. Hloubětín  se společností CETIN, a. s., IČO  04084063

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 20.10.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

30. na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 782/42, k. ú. Hloubětín
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 453/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...