89. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 6. 6. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
319/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9
Číslo usnesení
320/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, Kpt. Stránského ul., Praha 9
Číslo usnesení
321/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
322/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
323/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
324/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
325/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
326/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 – Černý Most
Číslo usnesení
327/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m2 – garážového stání č. 1 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 847 ulice Gen. Janouška, Praha 9
Číslo usnesení
328/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m2 – garážového stání č. 4 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 847 ulice Gen. Janouška, Praha 9
Číslo usnesení
329/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dle přílohy č. 1
Číslo usnesení
330/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
331/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2021 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 14 za rok 2021
Číslo usnesení
332/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
15.
Jednání
na Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2021
Číslo usnesení
333/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
16.
Jednání
na poskytnutí odměny k životnímu jubileu ředitelky Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766
Číslo usnesení
334/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
17.
Jednání
na vyplacení mimořádných odměn pro ředitele základních škol zřizovaných městskou částí Praha 14 nad rámec instrukce QI 61-01-06 V03 R01 Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 z prostředků na platy poskytovaných ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím městských částí
Číslo usnesení
335/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
18.
Jednání
na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14
Číslo usnesení
336/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na uzavření Dohody o vypořádání práv a povinností smluvních stran z uzavřené nájemní smlouvy č. 163/2019 mezi Základní školou Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, IČO: 61386898 a společností Soukromá střední odborná škola START, s.r.o., IČO: 63672359
Číslo usnesení
337/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
20.
Jednání
na udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na služební byt mezi Mateřskou školou, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968 a zaměstnankyní mateřské školy
Číslo usnesení
338/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
21.
Jednání
na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Základní školou, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 a zaměstnankyní základní školy
Číslo usnesení
339/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
22.
Jednání
na udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na služební byt mezi Mateřskou školou Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766 a nájemcem tohoto bytu
Číslo usnesení
340/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
23.
Jednání
na poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9
Číslo usnesení
341/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
24.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 305 a 307, vše k. ú. Černý Most
Číslo usnesení
342/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy se společností Centrum Černý Most, a. s.
Číslo usnesení
343/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
na revokaci usnesení č. 478/RMČ/2021 ze dne 19.7.2021 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložením plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2815/1, parc. č. 2812/12, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
344/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
na schválení plnění v souvislosti se škodní událostí (havárie vody KD Kyje) a na schválení provedení dalších stavebních prací
Číslo usnesení
345/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
na udělení souhlasu se zpětvzetím oznámeného záměru dle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Klánovická
Číslo usnesení
346/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
žádosti o doplnění urbanistické studie Kyje-Hloubětín
Číslo usnesení
347/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Novotný Tomáš, Ing.
Poř. číslo
31.
Jednání
na projednání a schválení darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče, kompenzační pomůcky
Číslo usnesení
348/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
32.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14“
Číslo usnesení
349/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
89. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 6. 6. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...