16. na poskytnutí odměny k životnímu jubileu ředitelky Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 334/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 334/RMČ/2022


na poskytnutí odměny k životnímu jubileu ředitelky Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766


Rada městské části


I. schvaluje

  1. poskytnutí odměny ředitelce Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 k životnímu jubileu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    0

II. ukládá

  1. seznámit ředitelku Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766,        Bc. Olgu Štěpánkovou s výší poskytnuté odměny

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 10.06.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ,  ředitelka MŠ Bobkova 

16. na poskytnutí odměny k životnímu jubileu ředitelky Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 334/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...