11. na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m2 – garážového stání č. 4 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 847 ulice Gen. Janouška, Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 329/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 329/RMČ/2022


na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m2 – garážového stání č. 4 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 847 ulice Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s uzavřením nájemní smlouvy s                                       , na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m2 – garážového stání č. 4 v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 847 ulice Gen. Janouška, Praha 9 na dobu neurčitou za účelem využití jako garážové stání

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., právní úkony k uzavření nájemní smlouvy s             na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m2 – garážového stání č. 4 v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 847 ulice Gen. Janouška, Praha 9

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

11. na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m2 – garážového stání č. 4 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 847 ulice Gen. Janouška, Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 329/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...