32. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 349/RMČ/2022
Předkladatel: Jaromír Krátký
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 349/RMČ/2022


na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14“


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. zprávu o posouzení nabídek a zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14“

  0

II. rozhodla

 1. na základě doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14“ o vyloučení účastníka DigiDay Czech s.r.o., IČO: 06078362, se sídlem  28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele obsažených ve výzvě k podání nabídek ze dne 15. 12. 2021

  0

 2. o výběru dodavatele BSS Praha s.r.o., IČO: 28207611, se sídlem V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8, se kterým bude uzavřena smlouva

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14“

  Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

  Termín plnění: 30.06.2022

  0


Na vědomí:

OIKT,OŘEŠ,OPKČ

32. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 349/RMČ/2022
Předkladatel: Jaromír Krátký

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...