14. k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2021 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 14 za rok 2021

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 332/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 332/RMČ/2022


k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2021 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 14 za rok 2021


Rada městské části


I. schvaluje

 1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2021 včetně výsledku hospodaření dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

  0

 2. rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých   příspěvkových   organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2021 dle přílohy č. 2

   

  0

II. ukládá

 1. informovat o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2021 včetně rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 jednotlivé příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 14

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 20.06.2022

  0

 2. zajistit odeslání informací o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2021 včetně souvisejících informací odboru účetnictví MHMP

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 15.07.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OSŘK, PO zřízené MČ Praha 14

14. k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2021 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 14 za rok 2021
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 332/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...