26. na revokaci usnesení č. 478/RMČ/2021 ze dne 19.7.2021 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložením plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2815/1, parc. č. 2812/12, k. ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 344/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 344/RMČ/2022


na revokaci usnesení č. 478/RMČ/2021 ze dne 19.7.2021 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložením plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2815/1, parc. č. 2812/12, k. ú. Kyje


Rada městské části


I. schvaluje

 1. revokaci usnesení č. 478/RMČ/2021 ze dne 19.7.2021 k uzavření nové smlouvy o zřízení věcného břemene uložením plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2815/1, parc. č. 2812/12, k. ú. Kyje, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČO: 27403505, za celkovou cenu 3.630,- Kč včetně DPH

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit uzavření nové smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2815/1, parc. č. 2812/12 v katastrálním území Kyje, s Pražskou plynárenskou Distribucí, a. s., členem koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČO: 27403505

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.08.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ

26. na revokaci usnesení č. 478/RMČ/2021 ze dne 19.7.2021 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložením plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2815/1, parc. č. 2812/12, k. ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 344/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...