9. na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 – Černý Most

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 327/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 327/RMČ/2022


na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 – Černý Most


Rada městské části


I. schvaluje

  1. uzavření Smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 85,59 m2 v objektu č. p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9 - Černý Most s neziskovou organizací JAHODA, z.ú., sídlem Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9, IČ: 673 63 300, a to dle přílohy č. 3 

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., uzavření Smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 85,59 m2 v objektu č. p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9 - Černý Most, dle výroku č. I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 01.07.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

9. na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 – Černý Most
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 327/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...