6. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 324/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 324/RMČ/2022


na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části


I. schvaluje

 1. uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668 , Kardašovská ul., Praha 9, na dobu určitou – od 1.5.2022 do 31.8. 2022 , dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

  0

 2. ukončení nájemního vztahu v plném rozsahu k bytu o velikosti 2 + kk v č.p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

  0

II. ukládá

 1. zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy k bytu  o velikosti 2 + kk v č. p. , 668 Kardašovská ul., Praha 9 a ukončení nájemního vztahu v plném rozsahu k bytu o velikosti 2 + kk v č.p. 754, Kardašovská ul., Praha 9  dle výroku I 

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 02.06.2022

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

6. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 324/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...