12. na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dle přílohy č. 1

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 330/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 330/RMČ/2022


na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dle přílohy č. 1


Rada městské části


I. doporučuje

 1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 schválit prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,    a to prostřednictvím dražebníka, kterým je Mgr. Zuzana Grosamová – soudní exekutor, IČ: 01385437, Bělohorská 270/17,169 00 Praha 6

  0

 2. a zveřejnění záměru na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické, dle bodu č. 1 na úřední desce městské části Praha 14

  0

II. ukládá

 1. zajistit předložení návrhu na prodej bytových jednotek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14, které se koná 23. 06. 2022

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 23.06.2022

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

12. na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dle přílohy č. 1
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 330/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...