22. na udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na služební byt mezi Mateřskou školou Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766 a nájemcem tohoto bytu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 340/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 340/RMČ/2022


na udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na služební byt mezi Mateřskou školou Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766 a nájemcem tohoto bytu


Rada městské části


I. schvaluje

  1. uzavření nájemní smlouvy na služební byt mezi Mateřskou školou Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766, IČO: 70884501, se sídlem Bobkova 766, Praha 9 – Černý Most  a panem                                         dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    0

II. ukládá

  1. seznámit Bc. Olgu Štěpánkovou, ředitelku Mateřské školy Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766 se souhlasným stanoviskem dle tohoto usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 10.06.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ředitelka MŠ Bobkova  

22. na udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na služební byt mezi Mateřskou školou Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766 a nájemcem tohoto bytu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 340/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...