24. na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 305 a 307, vše k. ú. Černý Most

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 342/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 342/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 305 a 307, vše k. ú. Černý Most


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce  na pozemky parc. č. 305 a 307, vše k. ú. Černý Most, s MHMP, odborem hospodaření s majetkem, viz příloha č.3

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 305 a 307, vše k. ú. Černý Most s MHMP, odborem hospodaření s majetkem

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.07.2022

    0


Na vědomí:

OSM

24. na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 305 a 307, vše k. ú. Černý Most
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 342/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...