28. na udělení souhlasu se zpětvzetím oznámeného záměru dle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Klánovická

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 346/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 346/RMČ/2022


na udělení souhlasu se zpětvzetím oznámeného záměru dle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Klánovická


Rada městské části


I. schvaluje

  1. zpětvzetí záměru, který oznámila městská část Praha 14 hlavnímu městu Praha dne 23. 3. 2022 (s doplněním dne 26. 4. 2022), dle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy v souvislosti se záměrem zcizení nemovitostí, pozemku parc. č. 782/29 a pozemku parc. č. 782/30 oba pozemky se nacházejí v k.ú. Hloubětín, obec Praha, zapsané na LV č. 1178

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 06.06.2022

    0


Na vědomí:

SMP 14.a.s., OSM 

28. na udělení souhlasu se zpětvzetím oznámeného záměru dle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Klánovická
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 346/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...