25. na uzavření darovací smlouvy se společností Centrum Černý Most, a. s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 343/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 343/RMČ/2022


na uzavření darovací smlouvy se společností Centrum Černý Most, a. s.


Rada městské části


I. schvaluje

  1. uzavření darovací smlouvy na nefinanční dar v hodnotě 997 423,-  Kč, se společností Centrum Černý Most, a. s., IČO 26149737,  dle přílohy č.1

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření darovací smlouvy na nefinanční dar v hodnotě 997 423,-  Kč, se společností Centrum Černý Most, a. s., IČO 26149737

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 15.08.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OŽP, OPKČ, OŘEŠ

25. na uzavření darovací smlouvy se společností Centrum Černý Most, a. s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 343/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...