13. na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 331/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 331/RMČ/2022


na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022


Rada městské části


I. schvaluje

 1. 7. rozpočtové opatření městské čísti Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy

  schválený rozpočet                                                                  387.120,20 tis. Kč

  příjmy                                                                                       541.284,90 tis. Kč

  výdaje                                                                                      154.164,70 tis. Kč

  financování                                                                              432.116,50 tis. Kč

   

  rozpočet po 6. rozpočtovém opatření ke dni 17. 5. 2022         

  příjmy                                                                                        474.528,00 tis. Kč

  výdaje                                                                                       906.644,50 tis. Kč

  financování                                                                                432.116,50 tis. Kč

   

  rozpočet po 7. rozpočtovém opatření ke dni 31. 5. 2022          

  příjmy                                                                                         474.528,00 tis. Kč

  výdaje                                                                                         906.644,50 tis. Kč

  financování                                                                                 432.116,50 tis. Kč

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 06.09.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

13. na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 331/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...