27. na schválení plnění v souvislosti se škodní událostí (havárie vody KD Kyje) a na schválení provedení dalších stavebních prací

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 345/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 345/RMČ/2022


na schválení plnění v souvislosti se škodní událostí (havárie vody KD Kyje) a na schválení provedení dalších stavebních prací


Rada městské části


I. schvaluje

 1. provedené práce dle přílohy č. 1, které proběhly v souvislosti s pojistnou událostí (havárií vody) v Kulturním domě Kyje, na adrese Šimanovská 47, Praha 14, 198 00    a zaplacení částky ve výši 272 667,-Kč za provedení těchto prací dle daňového dokladu č. 72022 ze dne 4. 3. 2022 vystaveného společností DRYKILN s.r.o., IČO: 24158151, se sídlem Praha - Nové Město, Žitná 669/1, PSČ 11000

  0

 2. provedení stavebních prací spočívajících ve zhotovení dešťové kanalizace na objektu Kulturní dům Kyje, na adrese Šimanovská 47, Praha 14, 198 00, tj. na budově č. p. 47, který je součástí pozemku parcelní číslo 44/1, k. ú. Kyje, obec Praha, a to dle nabídky a soupisu prací uvedených v příloze č. 2 společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČ: 24249955, se sídlem Českobrodská 248/50, Hloubětín, 198 00 Praha 9

  0

II. ukládá

 1. zajistit, prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., veškerá právní jednání dle výroku č. I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.06.2022

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s. OSM

27. na schválení plnění v souvislosti se škodní událostí (havárie vody KD Kyje) a na schválení provedení dalších stavebních prací
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 345/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...