21. na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Základní školou, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 a zaměstnankyní základní školy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 339/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 339/RMČ/2022


na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Základní školou, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 a zaměstnankyní základní školy


Rada městské části


I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o ubytování mezi Základní školou, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918, IČO: 61381233, se sídlem Chvaletická 918, Praha 9 – Lehovec a paní                                                   dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. seznámit Mgr. Josefa Knepra, ředitele Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 se souhlasným stanoviskem dle tohoto usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 10.06.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ředitel  ZŠ Chvaletická  

21. na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Základní školou, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 a zaměstnankyní základní školy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 339/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...