20. na udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na služební byt mezi Mateřskou školou, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968 a zaměstnankyní mateřské školy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 338/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 338/RMČ/2022


na udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na služební byt mezi Mateřskou školou, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968 a zaměstnankyní mateřské školy


Rada městské části


I. schvaluje

  1. uzavření nájemní smlouvy na služební byt mezi Mateřskou školou, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968, IČO: 70884480, se sídlem Vybíralova 968, Praha 9 – Černý Most  a paní                                           dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    0

II. ukládá

  1. seznámit Bc. Ninu Vatolinovou, ředitelku Mateřské školy, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968 se souhlasným stanoviskem dle tohoto usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 10.06.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ředitelka MŠ Vybíralova  

20. na udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na služební byt mezi Mateřskou školou, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968 a zaměstnankyní mateřské školy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 338/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...