23. na poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 341/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 341/RMČ/2022


na poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9


Rada městské části


I. doporučuje

 1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 schválit poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, IČO: 00425681 

  0

 2. Zastupitelstvu městské části Praha 14 schválit uzavření darovací smlouvy s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

  0

II. ukládá

 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9  a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

  Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

  Termín plnění: 23.06.2022

  0


Na vědomí:

OSVZ, OPKČ, OŘEŠ

23. na poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 341/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...