31. na projednání a schválení darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče, kompenzační pomůcky

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 348/RMČ/2022
Předkladatel: Eva Koplíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 348/RMČ/2022


na projednání a schválení darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče, kompenzační pomůcky


Rada městské části


I. doporučuje

  1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 schválit uzavření darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče, kompenzační pomůcky s Oblastním spolkem ČČK Praha 9 , dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit předložení návrhu na uzavření darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče, kompenzační pomůcky s Oblastním spolkem ČČK Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 23.06.2022

    0


Na vědomí:

OHS, OŘEŠ, OSVZ, OS ČČK

31. na projednání a schválení darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče, kompenzační pomůcky
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 348/RMČ/2022
Předkladatel: Eva Koplíková

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...