29. žádosti o doplnění urbanistické studie Kyje-Hloubětín

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 347/RMČ/2022
Předkladatel: Novotný Tomáš, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 347/RMČ/2022


žádosti o doplnění urbanistické studie Kyje-Hloubětín


Rada městské části


I. požaduje

 1. doplnit do urbanistické studie Kyje-Hloubětín čtvrtou mateřskou školu tak, aby zůstala zachována navrhovaná kapacita minimálně 22 tříd

  0

 2. doplnit územní rezervu pro tramvajovou trať do komunikačního propojení Ocelkova-Budovatelská, jenž má mít charakter městské třídy se smíšeným využitím a navrhnout její vhodné ukončení v území Kyjí-Hutí nebo vhodné pokračování této územní rezervy do rozvojové lokality Nové Letňany

  0

 3. vytvořit podrobnější podklad k bloku definovaného ulicemi Cvrčkova, Branská, Bodláková a Za Černým mostem (dle urbanistické studie Kyje-Hloubětín označeného B02_17) pro účely plánované architektonické soutěže na výstavbu základní školy s kapacitou až 36 tříd, mateřské školy s kapacitou až 9 tříd, veřejného prostranství před těmito budovami a doplňující zástavbou, jak je navrženo ve zmíněné urbanistické studii

  0

II. žádá

 1. 1. náměstka primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka, aby v návaznosti na zpracovanou "urbanistickou studii Kyje-Hloubětín", kterou nechala vyhotovit příspěvková organizace Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, zajistil její doplnění dle odstavce I. tohoto usnesení

  0

III. ukládá

 1. předat žádost o doplnění zpracované "urbanistické studie Kyje-Hloubětín" dle tohoto usnesení 

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.06.2022

  0


Na vědomí:

OSM ÚÚR, OŘEŠ OŠ, OI, OSŘK OSP

29. žádosti o doplnění urbanistické studie Kyje-Hloubětín
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 347/RMČ/2022
Předkladatel: Novotný Tomáš, Ing.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...