17. na vyplacení mimořádných odměn pro ředitele základních škol zřizovaných městskou částí Praha 14 nad rámec instrukce QI 61-01-06 V03 R01 Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 z prostředků na platy poskytovaných ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím městských částí

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 335/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 335/RMČ/2022


na vyplacení mimořádných odměn pro ředitele základních škol zřizovaných městskou částí Praha 14 nad rámec instrukce QI 61-01-06 V03 R01 Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 z prostředků na platy poskytovaných ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím městských částí


Rada městské části


I. schvaluje

  1. návrh na vyplacení mimořádných odměn pro ředitele základních škol zřizovaných městskou částí Praha 14 nad rámec instrukce QI 61-01-06 V03 R01 z prostředků na platy poskytovaných ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím městských částí ve výši dle přílohy č. 1 

    0

II. ukládá

  1. seznámit ředitele základních škol s výší poskytnuté odměny z prostředků na platy poskytovaných ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 24.06.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, ředitelé ZŠ

17. na vyplacení mimořádných odměn pro ředitele základních škol zřizovaných městskou částí Praha 14 nad rámec instrukce QI 61-01-06 V03 R01 Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 z prostředků na platy poskytovaných ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím městských částí
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 335/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...