19. na uzavření Dohody o vypořádání práv a povinností smluvních stran z uzavřené nájemní smlouvy č. 163/2019 mezi Základní školou Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, IČO: 61386898 a společností Soukromá střední odborná škola START, s.r.o., IČO: 63672359

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 337/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 337/RMČ/2022


na uzavření Dohody o vypořádání práv a povinností smluvních stran z uzavřené nájemní smlouvy č. 163/2019 mezi Základní školou Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, IČO: 61386898 a společností Soukromá střední odborná škola START, s.r.o., IČO: 63672359


Rada městské části


I. schvaluje

  1. uzavření Dohody o vypořádání práv a povinností smluvních stran z uzavřené nájemní smlouvy č. 163/2019 ze dne 11. 6. 2019 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, IČO: 61386898 a společností Soukromá střední odborná škola START, s.r.o., IČO: 63672359, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. informovat ředitelku Základní školy Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, IČO: 61386898 o přijatém usnesení dle bodu I.

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 30.06.2022

    0


Na vědomí:

OPKČ, OŘEŠ, ZŠ Generála Janouška

19. na uzavření Dohody o vypořádání práv a povinností smluvních stran z uzavřené nájemní smlouvy č. 163/2019 mezi Základní školou Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, IČO: 61386898 a společností Soukromá střední odborná škola START, s.r.o., IČO: 63672359
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 337/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...