18. na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 336/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 336/RMČ/2022


na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14


Rada městské části


I. schvaluje

 1. převod peněžních prostředků ve výši 760.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918

   

  0

 2. převod peněžních prostředků ve výši 210.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21

  0

II. ukládá

 1. zajistit výše uvedené převody peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 20.06.2022

  0


Na vědomí:

Na vědomí: OŘEŠ, OI, ZŠ Chvaletická, ZŠ Gen. Janouška

18. na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 336/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...