17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 6. 9. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na program 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
054/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022
Číslo usnesení
055/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“ a na rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění souvisejících rozpočtových opatření
Číslo usnesení
056/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
na zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru
Číslo usnesení
057/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
058/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
059/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
Plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2022
Číslo usnesení
060/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
na II. změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
061/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
9.
Jednání
k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
062/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Číslo usnesení
063/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na rok 2023
Číslo usnesení
064/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
12.
Jednání
na poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“ na rok 2022
Číslo usnesení
065/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 14
Číslo usnesení
066/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014
Číslo usnesení
067/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
družstevní privatizace Ronešova, schválení smlouvy o dalším členském vkladu a převzetí dalších členských vkladů
Číslo usnesení
068/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
069/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
na podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14 na základě žádosti MHMP
Číslo usnesení
070/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
k realizaci politiky magistrátu hl. m. Prahy při přidělování bytů v režimu bydlení pro osoby v sociální tísni (BOST) na území MČ Praha 14
Číslo usnesení
071/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
19.
Jednání
na podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
072/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 6. 9. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...