17. na podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14 na základě žádosti MHMP

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 070/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 070/ZMČ/2022


na podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14 na základě žádosti MHMP


Zastupitelstvo městské části


I. schvaluje

  1. odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14  na základě žádosti MHMP

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14   odboru evidence majetku MHMP

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 10.10.2022

    0


Na vědomí:

OSM

17. na podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14 na základě žádosti MHMP
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 070/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...