5. na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 058/ZMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 058/ZMČ/2022


na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022


Zastupitelstvo městské části


I. schvaluje

  1. 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, SMP 14, a.s.

5. na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 058/ZMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...