3. na způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“ a na rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění souvisejících rozpočtových opatření

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 056/ZMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 056/ZMČ/2022


na způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“ a na rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění souvisejících rozpočtových opatření


Zastupitelstvo městské části


I. schvaluje

 1. způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“ dle přílohy č. 1

  0

 2. rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření nad rámec původního rozsahu zmocnění dle usnesení č. 10/ZMČ/2022, které se bude týkat provádění rozpočtových opatření souvisejících s financováním investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“

  0

II. ukládá

 1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.09.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI, OSVZ

3. na způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“ a na rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění souvisejících rozpočtových opatření
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 056/ZMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...