10. na poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 063/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 063/ZMČ/2022


na poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů


Zastupitelstvo městské části


I. schvaluje

 1. poskytnutí mimořádné odměny v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona následujícím členům ZMČ Praha 14:

  MUDr. Janu Kaufmanovi             ve výši 6.421,- Kč,

  Jaroslavu Vernerovi                  ve výši 6.421,- Kč,

  MUDr. Kateřině Pavlíčkové         ve výši 6.421,- Kč,

  Mgr. Ireně Kolmanové                 ve výši 6.421,- Kč,

  kdy důvodem poskytnutí mimořádné odměny je skutečnost, že výše jmenovaní plnili zvlášť významný úkol, spočívající v zajištění časově náročné činnosti dle ust. § 43 odst. 1 zákona, tedy v opatřování listin o právním jednání městské části Praha 14 doložkami, a to v období od 1. 1. 2022 do září 2022

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit vyplacení mimořádných odměn

  Zodpovídá: Mgr. Eva Koplíková, tajemník

  Termín plnění: 14.10.2022

  0


Na vědomí:

KÚ, KÚ - PO, OŘEŠ, OPKČ

10. na poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 063/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...