13. na uzavření Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 066/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 066/ZMČ/2022


na uzavření Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 14


Zastupitelstvo městské části


I. schvaluje

  1. uzavření Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČO: 00064581, dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. uzavřít Memorandum o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 10.10.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ

13. na uzavření Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 066/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...