1. na program 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 054/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 054/ZMČ/2022


na program 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


Zastupitelstvo městské části


I. schvaluje

  1. program 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

    0


Na vědomí:

KU

1. na program 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 054/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...