16. na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 069/ZMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 069/ZMČ/2022


na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


Zastupitelstvo městské části


I. schvaluje

  1. podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

    0

II. ukládá

  1. zajistit podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14, odboru evidence majetku MHMP

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 20.10.2022

    0


Na vědomí:

OSM

16. na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 069/ZMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...