11. na poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 064/ZMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 064/ZMČ/2022


na poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na rok 2023


Zastupitelstvo městské části


I. bere na vědomí

 1. doporučení dotační komise, pověřené hodnocením projektů k poskytnutí dotací z programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Prahy 14“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. schvaluje

 1. poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Prahy 14“ uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

  0

 2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení, dle vzoru schváleného usnesením Rady městské části Praha 14 č. 281/RMČ/2022 ze dne 23. 5. 2022

  0

III. ukládá

 1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení, dle vzoru schváleného usnesením č. 281/RMČ/2022 ze dne 23. 5 2022

  Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

  Termín plnění: 31.10.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ

11. na poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 064/ZMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...