2. ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 055/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 055/ZMČ/2022


ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022


Zastupitelstvo městské části


I. bere na vědomí

  1. zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0


Na vědomí:

2. ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 055/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...