8. na II. změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 061/ZMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 061/ZMČ/2022


na II. změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022


Zastupitelstvo městské části


I. bere na vědomí

  1. 5., 6., 7., 8. a 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle Přílohy č. 1

    0


Na vědomí:

OŘEŠ

8. na II. změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 061/ZMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...