14. na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 067/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 067/ZMČ/2022


na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014


Zastupitelstvo městské části


I. schvaluje

 1. odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor ze dne 15.2.2014, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. pověřuje

 1. Jiřího Zajace, starostu městské části Praha 14,

  aby zajistil prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor ze dne 15.2.2014, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.09.2022

  0


Na vědomí:

SMP-14, a.s.

14. na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 067/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...