19. na podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 072/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 072/ZMČ/2022


na podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


Zastupitelstvo městské části


I. schvaluje

 1. podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

  0

II. ukládá

 1. Radě městské části Praha 14

  zajistit podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14, odboru evidence majetku MHMP

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 15.10.2022

  0


Na vědomí:

OSM

19. na podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 072/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...