7. Plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 060/ZMČ/2022
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 060/ZMČ/2022


Plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2022


Zastupitelstvo městské části


I. bere na vědomí

 1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2022 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4

   

  příjmy                                                                                       397.881,97 tis. Kč

  výdaje                                                                                      227.716,03 tis. Kč

  z toho:

  kapitálové                                                                                   43.648,74 tis. Kč

  běžné                                                                                        184.067,29 tis. Kč

  financování                                                                              -170.165,94 tis. Kč

   

   

  0

 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2022 se ziskem před zdaněním ve výši 117.213 tis. Kč dle přílohy č. 5

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP14, a .s., Technické služby Prahy 14 SP, s r. o.

7. Plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 060/ZMČ/2022
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (7)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...