4. na zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 057/ZMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 057/ZMČ/2022


na zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru


Zastupitelstvo městské části


I. schvaluje

  1. zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru na 150 mil. Kč a  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování bankovních produktů, registrační číslo: 47591521, uzavřené mezi městkou částí Praha 14 a PPF bankou, a.s., IČ: 47116129 dle přílohy č. 2

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování bankovních produktů, registrační číslo: 47591521, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a PPF bankou, a.s. dle přílohy č. 2, a to teprve po projednání záměru městské části Praha 14 zvýšit kontokorentní úvěr v orgánech hl. m. Prahy

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI

4. na zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 057/ZMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...