15. družstevní privatizace Ronešova, schválení smlouvy o dalším členském vkladu a převzetí dalších členských vkladů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 068/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 068/ZMČ/2022


družstevní privatizace Ronešova, schválení smlouvy o dalším členském vkladu a převzetí dalších členských vkladů


Zastupitelstvo městské části


I. schvaluje

 1. uzavření smlouvy o dalším členskému vkladu dle přílohy č. 1 s převzetím povinnosti městské části Praha 14 k dalším členským vkladům k bytům uvedených v příloze č. 2 v podílu na kupní ceně a úvěru, jak je stanoveno v příloze č. 2

  0

II. pověřuje

 1. Jiřího Zajace, starostu městské části Praha 14

  aby zajistil finalizaci a podpis a uzavření smlouvy dle výroku č. I.

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.12.2022

  0


Na vědomí:

SMP-14, a.s.

15. družstevní privatizace Ronešova, schválení smlouvy o dalším členském vkladu a převzetí dalších členských vkladů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 068/ZMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...