6. na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 059/ZMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 059/ZMČ/2022


na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022


Zastupitelstvo městské části


I. schvaluje

 1. 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy

  schválený rozpočet

    příjmy                                                                             387.120,20 tis. Kč

    výdaje                                                                             541.284,90 tis. Kč

    financování                                                                     154.164,70 tis. Kč

   

  rozpočet po 13. rozpočtovém opatření ke dni 23. 8. 2022

    příjmy                                                                              612.231,70 tis. Kč

    výdaje                                                                           1.046.046,60 tis. Kč

    financování                                                                      433.814,90 tis. Kč

   

  rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 24. 8. 2022

    příjmy                                                                               690.075,70 tis. Kč

    výdaje                                                                           1.123.890,60 tis. Kč

    financování                                                                      433.814,90 tis. Kč

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit realizaci 14. rozpočtového opatření městské části Praha 14 na rok 2022

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.09.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

6. na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 059/ZMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...