18. k realizaci politiky magistrátu hl. m. Prahy při přidělování bytů v režimu bydlení pro osoby v sociální tísni (BOST) na území MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 071/ZMČ/2022
Předkladatel: Tománková Soňa
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 071/ZMČ/2022


k realizaci politiky magistrátu hl. m. Prahy při přidělování bytů v režimu bydlení pro osoby v sociální tísni (BOST) na území MČ Praha 14


Zastupitelstvo městské části


I. nesouhlasí

 1. s realizací politiky magistrátu hl. m. Prahy při přidělování bytů v režimu bydlení pro osoby v sociální tísni (BOST) na území MČ Praha 14

  0

II. ukládá

 1. Radě městské části Praha 14

  zahájit jednání o postupném převodu bytů v majetku hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha 14

  Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

  Termín plnění: 14.09.2022

  0


Na vědomí:

OSVZ

18. k realizaci politiky magistrátu hl. m. Prahy při přidělování bytů v režimu bydlení pro osoby v sociální tísni (BOST) na území MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 071/ZMČ/2022
Předkladatel: Tománková Soňa

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...