9. k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 062/ZMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 062/ZMČ/2022


k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14


Zastupitelstvo městské části


I. bere na vědomí

  1. informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1

    0


Na vědomí:

členové Zastupitelstva městské části Praha 14

9. k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 062/ZMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...